Header Projects-Node-Page

Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național

Buget
49999,00 USD
Perioada de implementare
16.12.2020 – 31.12.2022
Coordonator
USMF “Nicolae Testemițanu”
Parteneri
ASRM, A.O.PRINCIPII SĂNĂTOASE, IDIS Viitorul
Descriere
Grant nr.15093 finanțat de Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative (CUP) pentru asigurarea integrată a acestor servicii persoanelor suferinde de boli cronice progresive sau incurabile în Republica Moldova precum și instruirea cadrelor medicale la cele mai înalte standarde.

 

Obiectiv general: Crearea, dezvoltarea și implementarea unui sistem unitar, fluent și durabil de prestare a serviciilor de paliație în combinare cu formarea abilităților și a competențelor practice legate de îngrijirile paliative.

 

Obiective specifice:

O 1: Creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a tuturor actorilor din societate, autorităților publice, administrației publice, asociațiilor și societăți comerciale precum și a altor instituții în vederea identificării soluțiilor optime pentru a răspunde la nevoile actuale ale persoanelor suferinde de boli cronice progresive sau incurabile și cele cu grad ridicat de dependență (acțiuni de sensibilizare, informare și advocacy).

O 2: Inițierea și promovarea campaniei de colectare de fonduri pentru dezvoltarea serviciilor paliative integrate (CUP) în rândul tuturor actorilor din societate, autorităților publice, administrației publice, asociațiilor și societăților comerciale precum și a altor instituții.

O 3: Construirea imaginii unui centru universitar de îngrijiri paliative (CUP) de prestigiu, reprezentativ pentru Republica Moldova.

 

Echipa managerială:

Olga Cernelev, coordonator de proiect, asistent universitar, șef-adjunct, Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană

Lilia Tricolici, asistent de proiect, inspector, Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană

Oxana Opalcu, contabil principal, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

 

Echipa de experți:

Andrei Bradu, șef grup elaborare notă analitică, asistent universitar, Catedra de urologie și nefrologie medicală

Tatiana Novac, expert elaborare notă analitică, șef departament, Departamentul Juridic

Galina Buta, expert elaborare notă analitică, conf.univ., Catedra medicina de familie

Adriana Paladi, expert eleborare analitică, conf., univ., Școala de Management în Sănătate Publică

Andrei Ichim, expert creare pliant, designer-grafician, Departamentul Comunicare și Relații Publice

Larisa Talpă, expert traducător Decanat Medicină nr.2

Gheorghe Buruiană, expert scriere și management proiecte, președinte ASRM

Olga Cara, expert dezvoltare plan colectare fonduri, A.O. Principii Sănătoase

Mihai Țurcanu, expert advocacy, IDIS Viitorul

 

 Vizibilitatea proiectului