Header Projects-Node-Page

„Leadershipul și managementul învățământului superior din Moldova”, MHELM

Buget
844,453.00 €
Perioada de implementare
15 Nov 2019 - 14 Nov 2022
Coordonator
Universitatea Tehnică a Moldovei 
Parteneri
Marea Britanie, Germania, România
Descriere
Fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova

 

logoDESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI

Proiectul MHELM (versiunea engleză ”Moldova Higher Education Leadership and Management” are drept scop fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici a universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de gestionare a universităților din Moldova;
  • Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;
  • Instruirea personalul universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;
  • Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;
  • Pilotarea și implementarea noul program de instruire în universitățile din Moldova;
  • Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului, în învățământul superior din Moldova, UE, precum și la nivel internațional.

 

CONSORTIUM:

Partenerul Lider 

Parteneri țări din UE  

Parteneri din Republica Moldova

Parteneri asociați (Republica  Moldova)

  • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova 

 

ECHIPA USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MHELM

  • Echipa managerială:

    - Coordonator instituțional de proiect:

              Evelina GHERGHELEGIU, șef Departament Relaţii Externe şi Integrare Europeană

   - Asistent de proiect:

             Daniela GALEA-ABDUȘA, dr. șt. biologice., metodist principal, Departamentul Știință

   - Manager financiar:

            Maria DUMBRAVĂ, contabil şef adjunct

  • Echipa de experți:

            Victoria CRAVEȚ, prorector pentru activitate economico-financiară

            Silvia STRATULAT, șef Departament Didactic și Management Academic

            Tatiana NOVAC, dr. în drept., șef Departament Resurse umane, șef Departament Juridic

            Angela CAZACU-STRATU, dr. șt. med., conf. univ., prodecan Facultatea Medicină nr. 1

 

DISEMINARE

 

Sesiune de instruire în instrumente digitale, 18 decembrie 2020 (Agenda)

Monitorizarea Proiectului MHELM, Oficiul Național Erasmus, 9 decembrie 2020

Ședința Comitetului de Conducere al proiectului MHELM, 26 noiembrie 2020 (Agenda)

Sesiune de instruire a formatorilor, 17-26 noiembrie 2020 (Program)

Leadership și management pentru managerii universităților din Republica Moldova, Ziarul MEDICUS, Nr. 4-8, Vol. 930-934 (Aprilie-August) 2020, pag. 8

Primul Buletin informativ al proiectului MHELM a fost publicat, nr 1. august 2020 (versiunea ro / eng)

Buletin informativ al proiectului MHELM, realizări în cadrul USMF, nr. 1, perioada nov 2019-mai 2020

USMF „Nicolae Testemițanu” a lansat un nou program de formare „Leadership și management pentru managerii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova” 

Ședința de lansare a proiectului MHELM, 25-26 noiembrie 2019 

 

DATE DE CONTACT:

mhelm@usmf.md   

+373 22 205 398

+373 22 205 289

 

Pentru mai multe informații și actualizări, accesați pagina oficială a proiectului: 

http://mhelm.utm.md/ 

https://www.facebook.com/MHELM.UTM