Default Header Image

Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, anul 2018

Publicat: 05.09.2017

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește perioada de desfăşurare a concursului proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018. Acest concurs are drept scop dezvoltarea unei economii bazate pe inovaţii şi transfer de tehnologii noi, prin stimularea şi dezvoltarea IMM-lor inovaţionale.

Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor este implementarea unei inovaţii sau a unei tehnologii noi pentru Republica Moldova pe o perioadă de maxim 2 ani, iar planul de afaceri trebuie să vizeze următoarelor direcţii:

  1. Materiale, tehnologii si produse inovative;

  2. Eficienţa energetică si valorificarea surselor regenerabile de energie;

  3. Sănătatea și biomedicina;

  4. Biotehnologia.

Concursul este destinat întreprinderilor mici şi mijlocii şi instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării de la noi din ţară, iar termenul de depunere a proiectelor este 05.07.2017 - 31.10.2017.

Pentru detalii suplimentare, apelaţi persoana de contact, Vadim Iaţchevici, e-mail vadim.iatchevici@gmail.com, nr. de tel.: 022 882 564, 022 882 569, sau accesaţi link-ul: http://aitt.md/ro/press-release/comunicate-de-presa/anun%C5%A2-privind-prelungirea-concursului-proiectelor-de-inovare-%C5%9Fi-transfer-tehnologic-pentru-anul-2018.html.