Default Header Image

A fost aprobat Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic

Publicat: 18.11.2015

În data de 25 martie 2015, la ședința Senatului a fost aprobat Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Regulamentul este elaborat pentru asigurarea protecţiei proprietății intelectuale, respectarea dreptului de autor, protejarea lucrărilor literare și a celor ştiinţifice,  a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării. Totodată, sunt explicate tipurile de plagiat și cum este utilizat programul antiplagiat la Universitate.

Astfel, fiecare membru al comunităţii universitare - student, rezident, masterand, doctorand, cadru administrativ, didactic sau științific trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi principiile de bună practică.

 

Pentru mai multe detalii accesați:

Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic