Default Header Image

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională

Nr.

Prenumele, numele

Funcţia

Instituția pe care o reprezintă

1. Nicolae Sadovei

Dr. hab. în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova        

Președinte
2.

Igor Talmazan

Șef al corpului de control al Prim-ministrului Republicii Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

3.

Valentina Badrajan

Director executiv, Fondul Provocările Mileniului Moldova

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

4.

Nina Lupan

Ex-director al Trezoreriei de Stat

Ministerul Finanțelor

5.

Vasili Chirtoca

Președinte al grupului financiar-industrial „DAAC Hermes”

Expert extern din partea Senatului

6.

Ion Ababii

Rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AȘM

USMF „Nicolae Testemițanu”

7.

Victoria Craveț

Prorector pentru activitate financiară și administrativă

USMF „Nicolae Testemițanu”

8.

Ecaterina Stasii

Dr. hab. șt. med., profesor universitar,        Departamentul Pediatrie

Cadru didactic al USMF „Nicolae Testemițanu”

9.

Eugen Tcaciuc

Dr. hab. șt. med., conferențiar universitar,  Departamentul Medicină Internă

Cadru didactic al USMF „Nicolae Testemițanu”