experți IAAR

Comisia de experți a Agenției Independente de Acreditare și Rating și-a finalizat activitatea la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 16.09.2022

În perioada 13-15 septembrie 2022, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a fost evaluată de o comisie externă de experți a Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan, în scopul acreditării programelor de studii integrate Medicină, Stomatologie și Farmacie. Comisia a evaluat nivelul de asigurare, apreciere și recunoaștere a ofertei educaționale a USMF „Nicolae Testemițanu” și în ce măsură programele de studii integrate satisfac nivelul de calitate raportat la standardele Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME).

Blocul didactic nr.1Programul de evaluare a inclus intervievarea individuală a rectorului Universității, profesorul Emil Ceban, precum și întrevederi cu mai multe grupuri țintă: prorectori, decani ai facultăților, șefi de catedre și ai altor subdiviziuni universitare, personal didactic și științifico-didactic, studenți, medici rezidenți, absolvenți și angajatori. Misiunea de acreditare internațională a programelor de studii a inclus și chestionarea cadrelor didactice și a studenților, efectuarea vizitelor de documentare în blocuri didactice, la catedre și la baze clinice ale Universității, pentru a evalua infrastructura instituției și gradul de dotare cu utilaj modern, condițiile de studii, cercetare și de trai.

stomatologieÎn scopul evaluării programului de studii Medicină membrii comisiei au vizitat: Catedra de anatomie și anatomie clinică și Muzeul de anatomie a omului, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”: Centrul Universitar de Evaluare Academică, catedrele de Fiziopatologie și fiziopatologie clinică, Morfopatologie, Fiziologie a omului și biofizică. Experții au analizat calitatea prelegerilor și a lecțiilor practice, aplicarea metodelor inovative de predare-învățare-evaluare, asistând la lecții. Totodată, Comisia a vizitat și câteva catedre clinice amplasate în incinta Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: Chirurgie nr. 2, Urologie și nefrologie chirurgicală, Disciplina de gastroenterologie din cadrul Departamentului Medicină Internă; Biblioteca Științifică Medicală, aulele universitare și sălile de studii destinate studenților și medicilor rezidenți.

În contextul evaluării programului integrat Stomatologie, experții au efectuat vizite la clinicile stomatologice nr. 1 și nr. 2, la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” din  incinta Clinicii „Emilian Coțaga” din cadrul Institutului Mamei și Copilului, unde au urmărit o intervenție chirurgicală la un copil, la care asistau și studenți din anul V, precum și o lecție practică – studiu de caz preclinic pentru medicii rezidenți. 

În vederea evaluării programului de studii Farmacie, experții IAAR au vizitat catedrele și muzeul Facultății de Farmacie, Centrul Științific al Medicamentului și laboratoarele științifice, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”. De asemenea, membrii Comisiei au asistat virtual la o lecție practică a studenților farmaciști.

farmacieDe asemenea, Comisia a făcut un tur în Campusul studențesc din regiunea Mălina Mică, unde a vizitat Căminul nr. 8, Complexul Sportiv Universitar, Complexul Sociocultural Universitar, Centrul de autoguvernare studențeaască, Aleea savanților și medicilor iluștri ș.a.

În final, în cadrul unei ședințe de totalizare, membrii Comisiei de evaluare au venit cu unele concluzii, exprimând recunoștință echipei administrative și tuturor membrilor comunității universitare pentru buna organizare și crearea bunelor condiții de activitate, precum și pentru prezentarea operativă a tuturor documentelor solicitate. Președinta Comisiei, profesorul Raușan Dosmagambetova de la Universitatea de Medicină Karaganda, Republica Kazahstan, a menționat că echipa de experți a IAAR a identificat mai multe puncte forte precum: cultura instituțională înaltă, spiritul de echipă, ghidarea pe viziune și sistemul de valori împărtășite de fiecare angajat, cadru didactic și beneficiar de studii. „Normele, regulile, procedurile aprobate la nivel de Universitate vă permit să atingeți rezultate înalte, ceea ce este foarte important. Universitatea are o infrastructură bine dezvoltată și deține o bază tehnică materială solidă, condiție necesară pentru obținerea rezultatelor, realizarea misiunii instituționale și a tuturor programelor de studii”, a accentuat președinta Comisiei. 

experți IAARExperții au remarcat interconexiunea dintre medicina practică și comunitatea farmaceutică, calificând aceasta ca un act de solidaritate și susținere reciprocă în vederea realizării tuturor programelor de studii. Acreditarea Programului de studii Stomatologie de către Consiliul Dentar din California, SUA, este, indiscutabil, un punct forte menționat de experții IAAR, precum și deținerea a două clinici stomatologice proprii și a unei farmacii universitare de producere. 

În opinia lor, important este faptul că în dezvoltarea și evaluarea programelor de studii, dar și în obținerea rezultatelor studenților contribuie toate părțile interesate, iar Universitatea asigură continuitate în etapele ulterioare de pregătire profesională. De asemenea, experții au salutat faptul că programele de studii  sunt actualizate anual, accentuând, în același timp, necesitatea de implementare sistematică, pe etape, a principiului integrării disciplinelor și utilizarea pe scară largă a metodelor interactive de predare-învățare. „Am observat că anumite catedre și discipline implementează acest principiu și dacă va fi aplicat sistemic, va spori calitatea educației. De asemenea, aveți posibilitatea să preluați experiență de la țările europene – universitățile de top – cu care aveți încheiate acorduri de colaborare”, a subliniat președinta Comisiei externe. 

Un aspect important este și colaborarea internațională fructuoasă, deținerea și valorificarea acordurilor de colaborare cu instituții de peste hotare în domeniul educației medicale, cercetării, asistenței medicale și farmaceutice, inclusiv a activității de expertiză, deoarece angajații Universității participă în calitate de experți la evaluarea activității și a programelor de studii a altor instituții de învățământ superior, fapt ce contribuie la sporirea continuă a calității și la dezvoltarea instituțională.

Printre recomandări, experții au evidențiat necesitatea creării unui spital universitar cu profil larg pentru realizarea programului de studii integrate Medicină, în corespundere cu cerințele internaționale, precum și dezvoltarea abilităților de cercetare științifică ale studenților începând din primii ani de facultate. 

RectorMalika Saidulaeva, coordonatoare la Agenția Independentă de Acreditare și Rating, a anunțat că rapoartele membrilor Comisiei vor fi prezentate Universității după examinarea acestora de către Consiliul de acreditare a IAAR, iar la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie va fi expediată o scrisoare oficială, prin care vor fi anunțate rezultatele evaluării externe.

În final, rectorul Emil Ceban a mulțumit, în numele administrației USMF Nicolae Testemițanu, pentru activitatea minuțioasă și efortul colosal depus de membrii Comisiei pe parcursul celor trei zile de evaluare externă: „Desigur, vom ține cont de toate recomandările, vom discuta și analiza detaliat și le vom implementa în așa mod ca instituția noastră să se dezvolte, iar calitatea învățământului medical și farmaceutic și gradul de pregătire a specialiștilor să continue să avanseze”.

Menționăm că USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut statutul de instituție acreditată internațional conform standardelor WFME în iunie 2019, pentru o perioadă de 5 ani.

Album foto

experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
Emil Ceban
experți a Agenției Independente de Acreditare și Rating
prorectori
șefi de catedre
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
Emil Ceban
experți a Agenției Independente de Acreditare și Rating
prorectori
șefi de catedre
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating
usmf
experţi
comisia de evaluare
acreditare internațională
WFME
IAAR
evaluare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii