corona virus

USMF „Nicolae Testemițanu” a luat măsuri stricte de prevenire a Coronavirusului de tip nou (COVID-19)

Publicat: 28.02.2020

ordin rector coronavirus

Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a instituit măsurile de rigoare pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului de tip nou, în scopul asigurării securității sănătății și vieții beneficiarilor de studii și a angajaților instituției.

În context, rectorul Universității a emis Ordinul nr. 41-A din 27.02.2020 Cu privire la măsurile de profilaxie ale infecţiei cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19), potrivit căruia șefii subdiviziunilor (administrative, didactice, științifice și de suport) trebuie să-l aducă la cunoștința tuturor beneficiarilor de studii și a angajaților, contra semnătură. Decanii facultăților și șefii subdiviziunilor didactice sunt responsabili de informarea periodică a studenților, medicilor-rezidenți și a studenților-doctoranzi despre măsurile de prevenire, manifestările clinice și diagnosticul precoce a infecției cu Coronavirusul de tip nou, cu recomandarea reținerii la domiciliu în cazul manifestării simptomelor de afecțiuni respiratorii acute și adresarea imediată la medicul de familie. 

În aceeași ordine de idei, în atribuțiile șefilor de catedre și de subdiviziuni universitare intră asigurarea salubrizării sălilor de studii prin aerisirea încăperilor, prelucrarea suprafețelor cu substanțe dezinfectante, precum și respectarea orarului de studii și a regimului de muncă. 

De asemenea, se interzice exercitarea activităților de serviciu personalului universitar care prezintă simptomele respective, cu aceleași recomandări de rigoare sus-menționate. 

În același timp, va fi restricționată deplasarea personalului universitar și a studenților peste hotarele țării, în zonele afectate de infecția cu Coronavirusul de tip nou, iar în cazul când persoanele vor decide să se deplaseze din inițiativă proprie urmează să își asume responsabilitatea deplină. În context, persoanelor care s-au deplasat peste hotarele țării li se recomandă, la întoarcere, de a-și automonitoriza starea de sănătate pe o perioadă de 14 zile, iar la apariția simptomelor clinice de infecție respiratorie acută să se adreseze la medicul de familie.

Totodată, în regim de urgență urmează să fie achiziționate substanțe dezinfectante pentru mâini și pentru prelucrarea suprafețelor, precum și săpun lichid și prosoape de hârtie de unică folosință, conform necesităților stabilite pentru respectarea normelor sanitaro-igienice și sanitaro-antiepidemice în scopul prevenirii infecției, dozatoarele cu substanțe dezinfectante pentru mâini urmând să fie amplasate la intrările în blocurile didactice, în clinicile universitare și în cămine.

Ordinul mai prevede amenajarea încăperilor destinate pentru izolarea studenților în căminele nr. 13 și 17 și limitarea contactului cu persoana suspectă/bolnavă, în caz de apariție a cazurilor de infecție. În același timp, va fi asigurată monitorizarea studenților străini care vin la studii în Universitate și cazarea temporară a acestora, pe o perioadă de 14 zile, în Căminul nr. 17, în spații  izolate de ceilalți studenți, iar Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne va fi informat referitor la măsurile de prevenire întreprinse în cadrul instituției și necesitatea prelungirii termenului de documentare a cetățenilor străini.

Alte prevederi vizează intensificarea regimului de dereticare umedă a suprafețelor, a mânerelor și a ușilor cu soluții dezinfectante autorizate, de cel puțin 2 ori pe zi și mai des în caz de necesitate, precum și aerisirea frecventă a aulelor și a încăperilor, asigurarea condițiilor sanitaro-igienice și a alimentației sănătoase a studenților și angajaților instituției în cadrul Complexului Alimentar Universitar (cantine și bufeturi), cu un meniu bogat în fructe și legume. 

Un punct separat al ordinului dat se referă la faptul că medicii specialiști, angajați ai Universității, vor acorda suport consultativ-metodic instituțiilor medico-sanitare privind principiile de acordare a asistenței medicale, măsurile de prevenire și răspuns la infecția cu Coronavirusul de tip nou.

Documentul a fost elaborat și emis reieșind din prevederile Hotârârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 1 din 2 februarie 2020, privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou, a deciziei Organizației Mondiale a Sănătății de a declara urgență de sănătate publică de interes internațional, a Ordinului Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 81 din 24.01.2020 cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19), a Ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 174 din 25.02.20202 cu privire la profilaxia epidemiologică a gripei, infecțiilor acute ale căilor respiratorii și la infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) în instituțiile de învățământ și a Circularei MECC nr. 03/1-09/1044 din 19.02.2020

Ordinul rectorului a fost distribuit angajaților instituției în ziua emiterii prin intermediul adreselor de e-mail. În același timp, documentul a fost plasat pe site-ul instituției și în Sistemul Informațional de Management Universitar/SIMU - https://ums.usmf.md/, în compartimentul Documente, ordine administrative.

Totodată, rectorul Emil Ceban a avut o întâlnire cu prorectorii și decanii facultăților, unde au discutat situația epidemiologică la nivel național și internațional în ceea ce privește infecția cu Coronavirusul de tip nou. Rectorul a subliniat că Ordinul nr. 41 din 27.02.2020 Cu privire la măsurile de profilaxie ale infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) a fost tradus în limba engleză pentru a fi adus la cunoștință tuturor studenților (autohtoni și străini), contra semnătură, inclusiv diseminarea acestuia prin SIMU. În același timp, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” a menționat că vor fi oferite măști tuturor studențiilor din anii III-VI, a căror  proces de instruire la disciplinele clinice se desfășoară în cadrul instituțiilor medico-sanitare din capitală.

Decanii facultăților au raportat starea de sănătate a studenților și prezența la ore, care este monitorizată în mod sistematic. În prezent, nu există o creștere a numărului de cazuri respiratorii acute în rândul studenților.

Mai multe informații despre măsurile generale de prevenire a infecției cu COVID-19, care vor fi actualizate sistematic în baza surselor oficiale, găsiți pe: 

1. https://usmf.md/ro/noutati/masuri-de-prevenire-si-control-infectiei-cu-coronavirus-de-tip-nou-covid-19 (în limba română);  

2. https://usmf.md/en/noutati/prevention-and-control-measures-coronavirus-infection (în limba engleză);

3. https://usmf.md/ru/noutati/osnovnye-mery-predostorozhnosti-dlya-zaschity-ot-novoy-koronavirusnoy-infekcii (în limba rusă).     

 

Pentru documentare exhaustivă, accesați:

 1. Ordinul rectorului nr. 70-A din 27.03.2020 cu privire la elaborarea Protocolului clinic național „Infecția cu  coronavirusul de tip nou  (COVID-19)";

 2. Ordinul rectorului nr. 69-A din 27.03.2020 cu privire la fortificarea aptitudinilor profesionale ale personalului catedrelor clinice și medicilor rezidenți de la specialități conexe;

 3. Ordinul nr. 68-A din 27.03.2020 cu privire la declararea zilelor de odihnă în perioada 30 martie-3 aprilie 2020;

 4. Ordinul rectorului nr. 67-A din 27.03.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu noul tip de  coronavirus (COVID-19);

 5. Ordinul rectorului nr. 66-A din 27.03.2020 cu privire la elaborarea și aprobarea Planului de protecție a angajaților și de prevenire a riscurilor de infecție cu noul tip de  coronavirus (COVID-19);

 6. Ordinul rectorului nr. 63-A din 26.03.2020 cu privire la desfășurarea activității Universității pe perioada stării de urgență, până la 15 mai 2020, care este accesibil și în limba engleză (Order no. 63-A of 26.03.2020 On the activity of the University during the period of emergency, until May 15, 2020);

 7. Ordinul rectorului nr. 59-A din 23.03.2020 cu privire la aplicarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea transmiterii infecției cu noul tip de Coronavirus în căminele Universității, care este accesibil și în limba engleză (Order no. 59-A of 23.03.2020 On the application of additional measures for preventing the transmission of infection with the new type of Coronavirus in the University hostels).

 8. Ordinul rectorului nr. 58-A din 20.03.2020 cu privire la prelungirea sistării procesului de studii la Universitate până la 31 martie 2020, care este accesibil și în limba engleză (Order no. 58-A of 20.03.2020 On the extension of the academic process suspension at the University until March 31, 2020).

 9. Ordinul nr. 57-A din 16 martie cu privire lа intensificarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus (COVID-19);

 10. Ordinul rectorului nr. 53-A din 11.03.2020 cu privire la suspendarea unor activități în Universitate în perioada 11-23 martie 2020, care este accesibil și în limba engleză (Order no. 53-A of 11.03.2020 On the suspension of some activities in the University during the period of March 11-23, 2020);

 11. Ordinul rectorului nr. 51-A din 09.03.2020 cu privire la intensificarea măsurilor de profilaxie ale infecţiei cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19), care este accesibil și în limba engleză (Order no. 51-A of 09.03.2020 On the strengthening of prophylaxis measures on new type Coronavirus infection ICOVID-19);

 12. Ordinul rectorului nr. 41-A din 27.02.2020 cu privire la măsurile de profilaxie ale infecţiei cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19), care este accesibil și în limba engleză (Order no. 41-A of 27.02.2020 On the prophylaxis measures of the new type Coronavirus infection (COVID-19);

Mai multe informații despre măsurile de profilaxie ale infecţiei cu noul tip de Coronavirus întreprinse la nivel de instituție sunt accesibile pe:

 1. https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-luat-masuri-stricte-de-prevenire-coronavirusului-de-tip-nou-covid
 2. https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-intensificat-masurile-de-prevenire-infectiei-cu-coronavirus
 3. https://usmf.md/ro/noutati/oficial-de-la-sanatate-vizita-la-usmf-nicolae-testemitanu-contextul-prevenirii-infectiei-cu
 4. https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-deschis-un-punct-medical-provizoriu
 5. https://usmf.md/ro/noutati/procesul-didactic-se-sisteaza-pentru-perioada-11-23-martie-2020
 6. https://usmf.md/ro/noutati/cod-rosu-de-coronavirus-republica-moldova

Pentru informarea studenților străini, știrile au fost traduse în limba engleză și plasate pe site-ul Universității: 

 1. https://usmf.md/en/noutati/teaching-process-suspended-period-march-11-23-2020
 2. https://usmf.md/en/noutati/nicolae-testemitanu-state-university-medicine-and-pharmacy-opened-provisional-medical
 3. https://usmf.md/en/noutati/nicolae-testemitanu-state-university-medicine-and-pharmacy-intensified-measures-prevent
 4. https://usmf.md/en/noutati/nicolae-testemitanu-sumph-has-taken-strict-prevention-measures-regarding-new-type
 5. https://usmf.md/en/noutati/prevention-and-control-measures-coronavirus-infection

Materiale informative și informații despre măsurile generale de prevenire a infecției cu COVID-19, ce sunt actualizate sistematic în baza surselor oficiale, găsiți pe: 

 1. https://usmf.md/ro/noutati/masuri-de-prevenire-si-control-infectiei-cu-coronavirus-de-tip-nou-covid-19 (în limba română);  
 2. https://usmf.md/en/noutati/prevention-and-control-measures-coronavirus-infection (în limba engleză);
 3. https://usmf.md/ru/noutati/osnovnye-mery-predostorozhnosti-dlya-zaschity-ot-novoy-koronavirusnoy-infekcii (în limba rusă).  

 

Linkuri la DOCUMENTE DE REFERINȚĂ emise de:

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova:

 1. Dispoziția nr. 14 din 6 aprilie 2020;
 2. Dispoziția nr. 13 din 3 aprilie 2020;
 3. Dispoziția nr. 12 din 3 aprilie 2020;
 4. Dispoziția nr. 11 din 2 aprilie 2020;
 5. Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020;
 6. Dispoziția nr. 9 din 30 martie 2020;
 7. Dispoziția nr. 8 din 28 martie 2020;
 8. Dispoziția nr. 7 din 27 martie 2020;
 9. Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020;
 10. Dispoziția nr. 5 din 25 martie 2020;
 11. Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020;
 12. Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020;
 13. Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020;
 14. Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova:

 1. Ordinul nr. 322 din 27.03.2020 cu privire la activitatea prin gărzi;
 2. Ordinul nr. 243 din 09.03.2020 cu privire la motivarea personalului;
 3. Ordinul nr. 222 din 04.03.2020 cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19;
 4. Ordinul nr. 81 din 24.01.2020 cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19).

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova: 

 1. Circulara nr. 04/1-09/2072 din 03.04.2020;
 2. Ordinul nr. 377 din 25.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ;
 3. Circulara nr. 03/1-09/1943 din 24.03.2020 privind respectarea prevederilor Dispoziției nr.3 din 23.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 4. Ordinul nr. 368 din 20.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ;
 5. Ordinul nr. 366 din 20.03.2020 cu privire la organizarea activităților didactice în sistem on-line în instituțiile de învățământ superior;
 6. Circulara nr. 04/1-09/1666 din 11.03.2020 cu privire la unele precizări privind suspendarea procesului de studii;
 7. Ordinul nr. 292 din 10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ;
 8. Circulara nr. 03/1-09/1593 din 09.03.2020;
 9. Ordinul nr. 174 din 25.02.20202 cu privire la profilaxia epidemiologică a gripei, infecțiilor acute ale căilor respiratorii și la infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) în instituțiile de învățământ;
 10. Circulara nr. 03/1-09/1044 din 19.02.2020.

fatada USMF
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
fatada USMF
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
coronavirus
usmf
coronavirus
COVID-19
ordin
rector
Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
circulara
afecțiuni respiratorii acute
simptome
măsuri de prevenire
urgență de sănătate publică de interes internațional
situația epidemiologică
Comisia națională extraordinară de sănătate publică
studenţi

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii