Doctor Honoris Causa

Viorel Jinga – Doctor Honoris Causa al USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 23.05.2022

CeremonieUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului universitar Viorel Jinga, doctor în științe medicale, rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, România, șeful Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”. Înaltul titlu i-a fost acordat în semn de apreciere a activității profesionale la nivel naţional şi internaţional și gratitudine pentru cooperarea interinstituțională.

CeremonieÎn Laudatio, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul Emil Ceban, a menționat aspecte importante privind colaborarea multilaterală cu profesorul Viorel Jinga și Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila”. Potrivit rectorului, profesorul Jinga este o personalitate marcantă a medicinei din România, având o autoritate şi reputaţie incontestabilă în țară şi în întreaga lume. Relațiile de cooperare reciproc-avantajoase între instituțiile noastre au debutat odată cu obținerea independenței Republicii Moldova. Acest fapt a generat premise favorabile pentru stabilirea relațiilor concrete între catedrele și disciplinele de profil, precum și între profesorii din ambele țări. Pe parcursul anilor, graţie eforturilor şi atitudinii deosebite a profesorului Viorel Jinga și a colegilor de la București, au fost intensificate activitățile profesionale prin mobilități academice, stagii practice și de perfecţionare continuă atât pentru cadrele științifico-didactice, didactice și medicii urologi.

„Profesorului Viorel Jinga îi datorăm dezvoltarea specialității Urologie și în Republica Moldova. În parteneriat și cu suportul nemijlocit al dumnealui sunt organizate conferinţe, congrese, simpozioane şi alte genuri de manifestări ştiinţifice. Domnia Sa participă nemijlocit în calitate de referent oficial sau membru al consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat în științe medicale. În virtutea funcțiilor pe care le deține, profesorul Jinga a acordat ajutor consultativ și a tratat mai mulți pacienți cu diverse patologii complicate urologice din Republica Moldova”, a menționat rectorul.

RectorProf. Emil Ceban a exprimat recunoștință distinsului profesor Jinga, inclusiv pentru contribuția esențială în dezvoltarea învățământului superior medical la USMF „Nicolae Testemițanu” prin donațiile valoroase de carte: manuale, monografii, tratate de urologie – o valoroasă bază didactică pe care am primit-o de la UMF „Carol Davila” din București pentru pregătirea și perfecționarea specialiștilor urologi ce activează în Republica Moldova. Profesorul Viorel Jinga, de asemenea, este coautor a celor patru volume a Tratatului de urologie, considerate o bogăție pentru asigurarea cu material didactic a Catedrri de urologie și nefrologie chirurgicală a universității noastre.

Rectorul a menționată că profesorul Jinga va asigura participarea a 8 specialiști (conferențiari universitari, doctoranzi și medici-rezidenți) la Congresul Național de Urologie - ROMURO 2022, care va avea loc în perioada 25-27 mai.

Profesorul Adrian Tănase, șef al Catedrei de urologie și nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemițanu”, președinte de onoare al Societății Urologilor din Republica Moldova, a apreciat relațiile de colaborare de lungă durată între universitatea noastră și UMF „Carol Davila”. „Acum cca 30 de ani, mai mulți membri ai catedrei noastre au participat pentru prima dată la un congres dedicat urologiei și nefrologiei, organizat la Iași, România, unde am inițiat o frumoasă colaborare științifică ce continuă și astăzi. Schimbul de experiență și participările la evenimente științifice în domeniile urologie, nefrologie, dializă și transplant renal atât în România, cât și la Chișinău, au dus la dezvoltarea sistemului de sănătate. În numele tuturor urologilor și nefrologilor din țara noastră, exprim gratitudine și apreciere colegilor din România, în special Dr. Jinga pentru deschidere, parteneriat comun și prietenie frumoasă”, a declarat prof. Tănase. 

CeremonieCuprins de emoție, profesorul Jinga a remarcat faptul că a participat la multe ceremonii similare, dar aceasta ,,e cea mai specială” și neapărat va da exemplul omologilor din România. De asemenea, în discursul său a mărturisit că ,,încărcătura emoțională a acestui moment”, în care Alma Mater de la Chișinău i-a acordat înalta distincție Doctor Honoris Causa, este extrem de puternică, iar „sensul metaforic al cuvintelor ce pot compune această locuțiune se poate configura într-un mulțumesc infinit”. 

„Atât din poziția de rector, cât și de Doctor Honoris Causa, voi face tot ce-mi stă în putință să deschidem împreună noi porți către cercetarea științifică medicală, către educație medicală de top și atingerea principalelor deziderate – performanța academică și bunăstarea pacienților noștri. Am ferma convingere că împreună vom decripta cât mai mult din tainele acestui infinit numit Medicină, iar atunci când știința va traversa secole sau milenii de provocări, cercetarea medicală avansată a momentului se va opri pentru a mulțumi proiectelor noastre comune ale căror rezultate vor fi făcute ca fiind remarcabile. Cred că împreună vom putea asigura continuitate progresului educațional al înaintașilor noștri, într-o comunitate academică bazată pe inițiere, evoluție, excelență vom performa constant, dar sigur în toate ariile de activitate”, a declarat rectorul UMF de la București. 

În finalul ceremoniei, profesorul Viorel Jinga a ținut o prelegere captivantă pentru membrii comunității universitare la tema „Provocări în tratamentul litiazei în diverticulul caliceal”.

 

Viorel Jinga s-a născut la 24 martie 1962. A absolvit Facultatea de Medicină a Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București în 1988. Între anii 1990-1994 a urmat stagiul de pregătire postuniversitară la specialitatea Urologie, în Clinica de Urologie a Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” din București, obținând diploma de medic specialist în Urologie. Eficientă în plan de creștere profesională s-a dovedit a fi perioada anilor 1994-2004, când obține diploma de medic primar la specialitatea Urologie (1998) și competențe în ecografia generală (1993-1996).

În anii 1999-2000 și-a continat studiile postuniversitare de specializare în „Utilizarea izotopilor radioactivi”, iar în 2004 a făcut studii în vederea obținerii competenței în Managementul Serviciilor de Sănătate. Concomitent cu procesul insistent de dezvoltare și extindere a cunoștințelor și deprinderilor profesionale, medicul-urolog Viorel Jinga s-a lansat și în activitatea pedagogică.  

În 1991, prin concurs, s-a angajat în calitate de asistent adjunct în Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, în care, pe parcursul a peste 3 decenii, a excelat în carieră, urcând toate treptele tradiționale ale învățământului universitar, de la preparator universitar în 1991, asistent universitar în 1995, lector universitar în 2000, conferențiar universitar în 2004, până la profesor universitar în 2013, iar din 2020 până în prezent - rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Paralel cu activitatea clinică și didactică, tânărul specialist s-a angajat într-o intensă activitate de cercetare în cadrul studiilor de doctorat (1997-2000), care s-au finalizat cu susţinerea tezei de doctor în științe medicale cu tema „Aportul ecografiei Doppler în diagnosticul tumorilor renale”.

Calitățile pedagogice și manageriale ale profesorului Viorel Jinga s-au manifestat din plin în funcția de prodecan al Facultății de Medicină Generală a UMF „Carol Davila”, funcție pe care a exercitat-o cu multă înțelepciune și dăruire din 2012 până în 2016. 

Pe parcursul anilor de activitate multilaterală, perseverenţa şi spiritul analitic al savantului Viorel Jinga s-au materializat în peste 300 de lucrări științifice, prezentate la conferințe și congrese de specialitate. Este autor a peste 70 de articole științifice, publicate în reviste indexate ISI, precum și autor a peste 20 de cărți, tratate și monografii de o certă valoare ştiinţifico-practică. Principalele domenii de cercetate ale distinsului profesor țin de: infecțiile urinare ale aparatului urogenital, tuberculoza urogenitală, metodele moderne de investigație și tratament în urologie, epidemiologia genetică a cancerului în România, optimizarea diagnosticului precoce în adenocarcinomul proctatic, tumorile renale ale copilului și adultului ș.a.

Despre valoarea științifică a publicațiilor profesorului Jinga ne vorbesc: indicele Hirsch, care în Web of Sience, Scopus și Google Academic constituie 19, precum și numărul de citări care în Web of Sience a atins cifra de 1408. Sub îndrumarea științifică a savantului Viorel Jinga, în calitate de conducător de doctorat, au fost finalizate și susținute 12 teze de doctorat, o adevărată școală științifică. Domnia Sa a participat în calitate de coordonator de proiecte și granturi de cercetare naționale și internaționale, fiind și consilier extern pe proiectele din Programul-cadru HORIZONT-2020, precum și în proiecte naționale. A îndeplinit și obligațiunile de investigator principal în peste 25 de trialuri clinice.

Calitățile organizatorice neordinare, interesul sporit pentru obținerea de noi  cunoștințe ale prof. Viorel Jinga au fost înalt apreciate de administrația Universității,      care în perioada anilor 2016-2020 i-a încredințat funcția responsabilă de prorector pentru activitate în managementul universitar. Vasta activitate pedagogică, științifică și managerială, marcată de o ţinută exemplară, profesorul Jinga a îmbinat-o organic cu o amplă activitate clinică, consacrată diagnosticului, tratamentului și profilaxiei maladiilor de profil urologic.

Dr. Viorel Jinga a exercitat și alte obligațiuni responsabile la nivel național și internaţional. Printre acestea  se numără  cele de membru al: Asociației Române de Urologie, Societății Medicale Balcanice, membru al Societății Europene de Ultrasonografie, Asociației Europene de Urologie, Societății Internaționale de Urologie și al Asociației Americane de Urologie.

În anul 2019, profesorul Viorel Jinga a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler pentru întreaga activitate multilaterală marcantă în educaţie, realizări deosebite în activitatea științifică în domeniul specialităților medicale, performanță și inovație în medicină, rezultatele obținute în perfecționarea actului medical, a managementului universitar, a ştiinţei şi practicii urologice, pentru calităţile sale umane deosebite, și apreciat cu numeroase premii și diplome de excelență.

 

Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
usmf
doctor honoris causa
Viorel Jinga
urologie
ceremonie

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii