Header Projects-Node-Page

Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a acestora (PBLMD) (K2)

Buget
1,544,760 €
Perioada de implementare
15 octombrie 2015 - 2019
Coordonator
Erasmus+
Parteneri
4 universități din UE, 6 universități din Republica Moldova și alți parteneri asociați
Descriere
Scopul proiectului - de a îmbunătăți calitatea metodologiei de predare și de învățare, precum și calitatea programelor de învățământ superior din R. Moldova, prin creșterea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate.

logo Erasmus+

PBLMD este un proiect de consolidare a activităților finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului „Erasmus+”

Proiectul presupune/deține/oferă și o componentă de mobilitate prin care studenții și cadrele didactice din Republica Moldova pot putea efectua deplasări în scop de formare și studii.

Proiectul are o durată de trei ani cu un buget total de 1,544,760 €, din care 657,275 €, bani ce sunt alocați pentru mobilitatea studenților și a personalului academic. 

Proiectul începe în data de 15 octombrie 2015 prin crearea unui consorțiu între 4 universități din UE, 6 universități din Republica Moldova și alți parteneri asociați, după cum urmează:

 • Universitatea Aalborg, Danemarca;
 • Institutul Regal de Tehnologie, Suedia;
 • Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie;
 • Universitatea din Siegen, Germania;
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat din Bălți „Alecu Russo”;
 • Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”;
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Ministerul Educației;
 • Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC;
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității și Acreditare;
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional;
 • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova;
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Implementarea proiectului presupune reproiectarea a 6 programe de studii, bazate pe conceptul Problem Based Learning (PBL) sau alte metode noi de predare și învățare încadrate parțial sau integral în programul de studii. În cazul USMF „Nicolae Testemițanu”, acest program va fi implementat în cadrul Facultății de Sănătate Publică. Astfel, prin introducerea de noi metodologii de predare și de învățare, proiectul își propune să contribuie la o schimbare a culturii pedagogice existente și a abordărilor centrate pe profesor, concentrându-se pe transmiterea cunoștințelor de la profesor către elevi. Întrucât PBL este metoda de învățare centrată pe student, care încurajează elevii să lucreze în mod independent și constructiv, folosind personalul academic pe post de mentori și supervizori, procesul de învățare va fi organizat în așa fel, încât studenții să participe activ în identificarea problemelor și răspunsurilor pe cont propriu.

 

Strand de Mobilitate

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilităţi pentru personalul academic şi 15 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  a specializării Sănătate Publică. Criteriile de selecţie le găsiți aici.

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție a candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri:

 • Continuitate
 • Implicare
 • Durabilitate

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

 1. fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională;
 2. au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD;
 3. vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia proiectului privind Benchmarking-ul este fundamentul și ghidul în toate activitățile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agendă ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Persoana de contact responsabilă pe mobilitate: nicoleta.burlacu@usmf.md

Pentru mai multe informații și actualizări, accesați paginile oficiale ale proiectului: PBLMDhttps://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/

 

Activitățile implementate pe parcursul derulării proiectului:

 

 

Activități de disiminare

Pachet de lucru

Link-ul către sursă

Perioada

Activități realizate

Articol despre ERASMUS + Acțiunea cheie 2 - Consolidarea capacităților în învățământul superior, cu menționarea partenerilor și obiectivelor noului proiect PBLMD

WP1:

Lansarea proiectului

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/introducerea-invatarii-bazate-pe-probleme-moldova-pentru-sporirea

Ianuarie 2017

Vizită de lucru din partea experților străini

WP4: Programul de studiu PBL și dezvoltarea curriculumului

 

1) http://old.usmf.md/news/o-noua-metoda-de-instruire-bazata-pe-probleme-in-neurostiinte/

 

2) https://usmf.md/ro/comunicare/promovare/galeria-photo/o-noua-metoda-de-instruire-pbl

  

3) https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-cu-tema-metoda-de-predare-i-inva-are-pbl-in-ac-iune-parerea-studen-ilor---76625.html

Mai, 2017

Organizarea seminariilor metodice cu studenți și profesori din alte departamente.

WP5: Implementarea programelor de studiu și a acțiunilor de sustenabilitate

1) http://old.usmf.md/news/problem-based-learning-o-noua-metoda-de-predare-implementata-la-usmf-nicolae-testemitanu/

 

2) https://usmf.md/ro/comunicare/promovare/galeria-photo/cursuri-pbl

 

 

Noiembrie 2017

Organizarea seminariilor metodice cu studenți și profesori din alte departamente.

WP5: Implementarea programelor de studiu și a acțiunilor de sustenabilitate

http://old.usmf.md/news/imbunatatirea-calitatii-metodologiilor-de-predare-si-invatare/

 

 

 

Februarie 2018

Proiect Interdisciplinar

WP5: Implementarea programelor de studiu și a acțiunilor de sustenabilitate

1) http://dreie.old.usmf.md/anunt-de-selectare-a-studentilor-participanti-la-realizarea-proiectului-interdisciplinar-pbl-sanatate-publica/

 

2) https://usmf.md/ro/evenimente/monitorizarea-proiectului-interuniversitar-problem-based-learning-moldova

 

3) http://old.usmf.md/news/obiectivele-de-dezvoltare-ale-mileniului-o-noua-prioritate-a-medicinistilor/

 

4) https://usmf.md/ro/evenimente/programul-interdisciplinar-problem-based-learning-moldova

 

5) https://usmf.md/ro/noutati/studentii-vor-dezvolta-proiecte-interdisciplinare-reiesind-din-obiectivele-de-dezvoltare

 

6) https://diez.md/2019/04/15/foto-care-sunt-echipele-castigatoare-din-cadrul-proiectului-interdisciplinar-pblmd/

Februarie – Aprilie 2019

Workshop International

WP5: Implementarea programelor de studiu și a acțiunilor de sustenabilitate

1) https://usmf.md/ro/noutati/workshop-international-privind-invatarea-bazata-pe-probleme

 

2) https://usmf.md/ro/evenimente/o-delegatie-universitatii-din-aalborg-va-vizita-usmf-nicolae-testemitanu

 

Martie 2019

Vizita de monitorizare

WP5: Implementarea programelor de studiu și a acțiunilor de sustenabilitate

https://usmf.md/ro/noutati/implementarea-invatarii-bazate-pe-probleme-la-usmf-nicolae-testemitanu-o-experienta-de

 

Aprilie 2019

Ședința de închidere a proiectului

Finalizarea Proiectului

 

https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-finalizat-cu-brio-proiectul-interinstitutional-pblmd

 

Octombrie 2019