Header Projects-Node-Page

„Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”, MINERVA

Buget
979,989 €
Perioada de implementare
36 luni (2019-2022)
Coordonator
Academia de Studii Economice a Moldovei
Parteneri
Armenia, Belgia, Italia, Spania, Franţa, Slovenia
Descriere
Sporirea eficienţei, calităţii și excelenței managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia

 

 

Minerva Logo

logo UE

 

 


DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI 


Proiectul MINERVA (versiunea engleză ”Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia”) vine să abordeze în mod cuprinzător provocările pe care le întâlnesc instituțiile partenere din Moldova și Armenia în domeniul Științei Deschise, consolidării capacităților de cercetare și performanței științifică, oferind soluții la nivel național, instituțional și individual.

Proiectul are ca scop să sporească eficiența, calitatea și excelența managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia, ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune practici ale Uniunii Europene. 

Proiectul este co-finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+.

 

PARTENERI

Consorțiul este format din șaisprezece (16) parteneri, ce reprezintă diferite părți interesate în procesul de gestionare a cercetării și a vizibilității prin intermediul resurselor Open Sciences a învățământului superior și a cercetării: instituții de învățământ superior, instituții guvernamentale și de reglementare.

PARTENERUL LIDERI    

 • Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), ase.md

PARTENERI UE

 PARTENERI REPUBLICA MOLDOVA

 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (USMF), https://usmf.md/
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), https://utm.md/
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (CR)
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC), https://mecc.gov.md/

PARTENERI ARMENIA

PARTENERI ASOCIAȚI

 • Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ca membru al Consiliului Rectorilor)
 • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir" (ca membru al Consiliului Rectorilor)

 

ECHIPA USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MINERVA

 • Coordonator instituțional de proiect:

Elena RAEVSCHI, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar, șefa Departamentului Știință

 • Echipa de management al proiectului:

Evelina GHERGHELEGIU, manager de proiect, șefa Departamentului Relaţii Externe şi Integrare Europeană

Alexandru CORLĂTEANU,  manager de proiect, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar, șef adjunct, Departamentul Știință

Daniela GALEA-ABDUŞA, asistent de proiect, metodist-coordonator, Departamentul Știință

 • Grupul de experţi (Dezvoltarea de politici la nivel naţional şi instituțional) al proiectului:

Olga TAGADIUC, dr. hab. şt. med., profesor universitar, directorul Școlii doctorale în domeniul Științe medicale

Ghenadie CUROCICHIN, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Mihai TODIRAŞ, dr. hab. șt. med, conf. cercet., șef adjunct, Departamentul Știință

Gheorghe ROJNOVEANU, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Tatiana NOVAC, dr. în drept, conferențiar universitar, șefa Departametului Resurse Umane

Corina ILIADE-TULBURE, dr. şt. med., conferențiar universitar,metodist principal, Departamentul Știință

Artion JUCOV, dr. şt. med., conferențiar universitar, responsabil pentru EURAXESS

Pavel LEAHU, student-doctorand, anul III, Școala doctorală în domeniul Științe medicale

 • Grupul de experţi (Dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel instituţional) al proiectului:

Liubovi KARNAEVA, director, Biblioteca Științifică Medicală

Silvia CIUBREI, șefa Departamentului Comunicare și Relații Publice, director adjunct, Biblioteca Științifică Medicală

Ludmila MALAHOV, inginer programator, Biblioteca Științifică Medicală

Tamilla BAROV, șef sector, Secția INFOMEDICA, Biblioteca Științifică Medicală, administrator al Repozitoriului instituțional

Ecaterina PAVLOVSCHI, studentă-doctorand, anul II, Școala doctorală în domeniul Științe medicale

Nicoleta CHEPTĂNARI-BÎRTĂ, studentă-doctorand, anul II, Școala doctorală în domeniul Științe medicale

Nicolai CUCEREAVÎI, student-doctorand, anul I, Școala doctorală în domeniul Științe medicale

 

DATE DE CONTACT

E-mail: minerva@usmf.md
Tel.: +373 22 205 398
        +373 22 205 158

 

Pentru mai multe informații, accesați paginile oficiale ale Proiectului MINERVA:

1. http://www.minerva-project.space/

2. https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/

3. https://erasmusplus.am/course/strengthening-research-management-and-open-science-capacities-of-heis-in-moldova-and-armenia-minerva/ 

 

DISEMINARE

2020

A fost aprobată Politica resurselor umane a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2020-2025, 25 iunie 2020

Codul moral al USMF „Nicolae Testemițanu” - aprobat într-o  nouă redacție, 25 iunie 2020

Implementarea Strategiei resurselor umane pentru cercetători și menținerea logoului „Excelența RU în cercetare”, 23 aprilie 2020

Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA, 5 februarie 2020 (Prezentare)

Vizita coordonatorilor naționali ai Proiectului MINERVA la USMF „Nicolae Testemițanu”, 22 ianuarie 2020

2019

Monitorizarea Proiectului MINERVA de către Oficiul Național Erasmus+, 13 decembrie 2019 (Program, Prezentare)

Vizită de studiu la Universitatea din Valencia, Spania, 5-9 noiembrie 2019 (Program, Prezentare)

Vizită de studiu la Universitate din Liege, Belgia, 21-25 octombrie 2019 (Program, Prezentare)

Ședința de lucru a partenerilor din Moldova, 13 septembrie 2019

Sesiune de informare cu participarea coordonatorului - partenerul lider al Proiectului MINERVA la USMF „NicolaeTestemițanu, 20 iunie 2019

Vizită de studiu la Universitatea Coasta de Azur, Nisa, Franța, 20-24 mai 2019 (Program)

Prima ședință a consorțiului Proiectului MINERVA, 5-6 martie 2019 (Program)

Conferința de lansare a Proiectului MINERVA și Atelierul internațional de știință deschisă, 5-6 martie 2019 (Program, Prezentare)

 

 

LINKURI UTILE

https://ec.europa.eu/

http://www.h2020.md/

https://europa.eu/

http://www.mfa.gov.md/

http://www.erasmusplus.md/

http://www.enpi-info.eu/

http://anacip.md/

http://www.mecc.gov.md/