Header Projects-Node-Page

„Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”, MINERVA

Buget
979,989 €
Perioada de implementare
36 luni (2019-2022)
Coordonator
Academia de Studii Economice a Moldovei
Parteneri
Armenia, Belgia, Italia, Spania, Franţa, Slovenia
Descriere
Sporirea eficienţei, calităţii și excelenței managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia

 

 

Minerva Logo

logo UE

 

 


DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI 


Proiectul MINERVA (versiunea engleză ”Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia”) vine să abordeze în mod cuprinzător provocările pe care le întâlnesc instituțiile partenere din Moldova și Armenia în domeniul Științei Deschise, consolidării capacităților de cercetare și performanței științifică, oferind soluții la nivel național, instituțional și individual.

Proiectul are ca scop să sporească eficiența, calitatea și excelența managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia, ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune practici ale Uniunii Europene. 

Proiectul este co-finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+.

 

PARTENERI

Consorțiul este format din șaisprezece (16) parteneri, ce reprezintă diferite părți interesate în procesul de gestionare a cercetării și a vizibilității prin intermediul resurselor Open Sciences a învățământului superior și a cercetării: instituții de învățământ superior, instituții guvernamentale și de reglementare.

PARTENERUL LIDERI    

 • Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), ase.md

PARTENERI UE

 PARTENERI REPUBLICA MOLDOVA

 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (USMF), https://usmf.md/
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), https://utm.md/
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (CR)
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC), https://mecc.gov.md/

PARTENERI ARMENIA

PARTENERI ASOCIAȚI

 • Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ca membru al Consiliului Rectorilor)
 • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir" (ca membru al Consiliului Rectorilor)

 

ECHIPA USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MINERVA

 • Coordonator instituțional de proiect:

Elena RAEVSCHI, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar, șef, Departamentul Cercetare

 • Echipa de management al proiectului:

Evelina GHERGHELEGIU, manager de proiect, șef, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană

Alexandru CORLĂTEANU,  manager de proiect, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar, șef secție, Departamentul Cercetare

Daniela GALEA-ABDUŞA, asistent de proiect, șef secție, Departamentul Cercetare

 • Grupul de experţi (Dezvoltarea de politici la nivel naţional şi instituțional) al proiectului:

Artiom JUCOV, dr. şt. med., conferențiar universitar, responsabil pentru EURAXESS

Olga TAGADIUC, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Ghenadie CUROCICHIN, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Mihai TODIRAŞ, dr. hab. șt. med, conf. cercet.

Gheorghe ROJNOVEANU, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Tatiana NOVAC, dr. în drept, conferențiar universitar, șef, Departamentul Juridic și Resurse Umane

Corina ILIADE-TULBURE, dr. şt. med., conferențiar universitar, metodist principal, Departamentul Cercetare

Ludmila NEGRUȚA, dr. ec., șef secție, Departamentul Cercetare

Gabriela ȘORIC, dr. șt. med., conferențiar universitar, responsabilă pentru activitatea de cercetare la Facultate de Medicină nr. 1

Pavel LEAHU, student-doctorand, anul III, Școala doctorală în domeniul științe medicale

 • Grupul de experţi (Dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel instituţional) al proiectului:

Liubovi KARNAEVA, director, Biblioteca Științifică Medicală

Silvia CIUBREI, șef, Departamentul Comunicare și Relații Publice, director adjunct, Biblioteca Științifică Medicală

Olesea DOBREA, director adjunct, Biblioteca Științifică Medicală

Ludmila MALAHOV, inginer programator, Biblioteca Științifică Medicală

Tamilla BAROV, șef sector, Secția INFOMEDICA, Biblioteca Științifică Medicală, administrator al Repozitoriului instituțional

Ecaterina PAVLOVSCHI, studentă-doctorand, anul II, Școala doctorală în domeniul științe medicale

Nicoleta CHEPTĂNARI-BÎRTĂ, studentă-doctorand, anul II, Școala doctorală în domeniul științe medicale

 

 

DATE DE CONTACT

E-mail: minerva@usmf.md
Tel.: +373 22 205 398
        +373 22 205 158

 

Pentru mai multe informații, accesați paginile oficiale ale Proiectului MINERVA:

1. http://minerva-project.ase.md/en/

2. https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/

3. https://erasmusplus.am/course/strengthening-research-management-and-open-science-capacities-of-heis-in-moldova-and-armenia-minerva/ 

 

DISEMINARE

2022

Conferință de bilanț a Proiectului „MINERVA”, 1-2 decembrie 2022 (noutate pe site)

Conferința de bilanț a proiectului MINERVA, Ziarul MEDICUS, Nr. 9-10, Vol. 964-966 (Octombrie-Decembrie) 2022, pag. 6

Vizită de studiu la Universitatea din Liege, Belgia, 7-11 noiembrie 2022 (buletin informativ)

Vizite de studiu în cadrul Proiectului MINERVA, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 7-10, Vol. 961-964 (iulie-octombrie) 2022, p.7

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 la Chișinău, 4 octombrie 2022 (noutate pe site)

European Researcher's Night 2022 in Chisinau, 4 octombrie 2022 (noutate pe site)

Workshop internațional privind Știința Deschisă și managementul cercetării, 29-30 septembrie 2022, Erevan, Armenia (Program)

Vizită de studiu la Universitatea Coasta de Azur, Nisa, Franța, 18-21 septembrie 2022 (buletin informativ, Program)

Repozitoriul USMF "Nicolae Testemiţanu" pe poziţia 1, la nivel naţional, în clasamentul Webometrics, 9 august 2022 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

USMF „Nicolae Testemițanu” – pe primul loc printre universitățile din țară, în clasamentul internațional Webometrics, 5 august 2022 (noutate pe site)

”Nicolae Testemitanu” University ranks first among the country’s universities in Webometrics International Ranking, 5 august 2022 (noutate pe site)

Săptămâna Educației Deschise, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-6, 2022, p. 12

Proiectul MINERVA discutat în cadrul ședinței senatului USMF „Nicolae Testemițanu”, februarie 2022, (buletin informativ)

Dissemination of the MINERVA project (prezentare la cea de-a 6-a ședință a Consorțiului MINERVA (on-line), 1 aprilie 2022

Webinar ”Resurse Educaționale Deschise în domeniul ştiințelor biomedicale”, 13 martie 2022, (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Bilanţul realizărilor ştiinţifice în anul 2021, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 1-3, 2022, p. 2

Alma Mater - primul loc la nivel național după numărul de citări în Google Scholar, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 1-3, 2022, p. 2

USMF „Nicolae Testemițanu” a avansat în clasamenul Webometrics, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 1-3, 2022, p. 2

Bilanțul activității de cercetare și inovare în 2021, 7 martie 2022 (noutate pe site)

Summary of 2021 research and innovation activities, 7 martie 2022 (noutate pe site)

Atelierul online “Resurse informaţionale create şi dezvoltate de Biblioteca Ştiinţifică Medicală”, 9 februarie 2022 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Webinar “Cultivarea competenţelor şi abilităţilor de regăsire a informaţiei în baze de date de profil medical şi farmaceutic”, 2 februarie 2022 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

USMF „Nicolae Testemițanu” a avansat în clasamentul universităților prezente on-line la nivel global, 1 februarie 2022 (noutate pe site)

„Nicolae Testemitanu" University advances in the Ranking of the World’s Universities present online, 1 februarie 2022 (noutate pe site)

USMF „Nicolae Testemițanu” - pe primul loc la nivel național după numărul de citări în Google Scholar, 28 ianuarie 2022 (noutate pe site)

 

2021

Aprobarea Strategiei instituționale pentru Știința Deschisă în perioada 2021-2026, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 11-12, 2021, p. 7

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 11-12, 2021, p. 4

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la USMF „Nicolae Testemițanu”, 2 noiembrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la USMF „Nicolae Testemițanu”, 2 noiembrie (noutate pe site)

Cursul educațional "Identificarea revistelor pseudoștiințifice", 29 octombrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Atelierul: „Mendeley: manager al referinţelor bibliografice şi generator de citări”, 27 octombrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Workshop “Crearea și gestionarea profilurilor academice în ORCID”, 26 octombrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Programul activităţilor consacrate Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis: Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale, 24 octombrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Cursul educaţional "Identificarea revistelor pseudo-ştiinţifice", 22 octombrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Workshopuri tematice desfășurate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, 25-31 octombrie 2021, 22 octombrie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Politica instituțională privind Accesul Deschis la informație, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 8-10, 2021, p. 2

Strategy on Open Science of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova (presentation at the International Workshop on Open Science, Yerevan State University, October 7 - 8, 2021, Armenia), Agenda evenimentului

Sesiune de orientare privind bunele practici bazate pe HR4RS, Politica OTR-M și perspective, 22 septembrie 2021 (buletin informativ)

Dissemination of the MINERVA project (prezentare la cea de-a 4-a ședință a Consorțiului MINERVA (on-line), 7 septembrie 2021)

Proiectul MINERVA: activități în perioada martie-iunie 2021articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-7, 2021, p. 8

Sesiune de orientare privind crearea profilului cercetătorului în Google Scholar, ORCID și Scopus (23 iunie 2021), 28 iunie (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Sesiune de orientare: Crearea profilului cercetătorului în baze de date scientometrice, 26 iunie 2021 (noutate pe site)

Intenția de aderare a USMF „Nicolae Testemițanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste, 24 iunie 2021 (buletin informativ)

Sesiune de orientare privind crearea profilului cercetătorului în Google Scholar, ORCID și Scopus, 23 iunie 2021 (buletin informativ)

Repozitoriul USMF „Nicolae Testemițanu” a avansat cu 556 de poziții în clasamentul arhivelor instituționale digitale la nivel global, 23 iunie 2021 (noutate pe site)

Intenția de aderare a USMF „Nicolae Testemițanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste, 17 iunie 2021 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Modernizarea infrastructurii informaţionale a Bibliotecii Ştiințifice Medicale graţie proiectului MINERVA, 5 aprilie 2021 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

„Citarea surselor de informare. Standarde și stiluri de citare. Gestionarea referințelor bibliografice: Mendeley”: workshop on-line pentru studenți-doctoranzi , 17 și 19 martie 2021 (prezentare)

Atelier privind utilizarea softului academic de gestionare a referințelor bibliografice Mendeley, 13 martie 2021 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

Atelier online privind accesarea resurselor informaționale biomedicale în acces deschis, 12 martie 2021 (noutate pe subsite-ul Bibliotecii)

„Rețele pentru cercetători”: workshop on-line pentru studenți-doctoranzi, 10 și 12 martie 2021 (prezentare)

„Știința Deschis㔄Resurse în acces deschis”: workshop on-line pentru studenți-doctoranzi, 3 și 5 martie 2021 (2 prezentări)

Armonizarea cadrului legislativ privind Știința Deschisă: a 3-a ședință on-line a reprezentanților instituţiilor partenere, 3 și 4 martie 2021 (buletin informativ)

„Activități în cadrul proiectului MINERVA”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 1-3 2021, p. 6

Activități în cadrul proiectului MINERVA, 8 februarie 2021 (noutate pe site)

USMF „Nicolae Testemițanu” înregistrează o creștere a citărilor în Google Scholar, 6 ianuarie 2021 (noutate pe site) 

 

2020

„Noaptea Cercetătorilor Europeni”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 9-12 2020, p. 7

„Săptămâna Internațională a Accesului Deschis”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 9-12 2020, p. 9

USMF „Nicolae Testemițanu” intenționează să găzduiască un centru regional de cercetare, 17 decembrie 2020 (noutate pe site)

Noaptea cercetătorilor europeni la Chișinău, 24 noiembrie 2020 (noutate pe site)

Monitorizarea proiectului MINERVA de către Oficiul Național Erasmus+, 26 octombrie 2020 (buletin informativ, Agenda)

Activitatea de cercetare și inovare la USMF „Nicolae Testemițanu”: realizări și perspective, 26 octombrie 2020 (noutate pe site)

Barov Tamilla. Implementarea programului DSPACE-CRIS în Repozitoriul Instituțional RISM - USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” = Implementation of DSPACE-CRIS extension in the Institutional Repository IRMS - NICOLAE TESTEMITANU SUMPh, Culegere de rezumate, Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie 2020, p. 758 (abstract, Prezentare)

Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru. Opțiuni de adaptare a sistemului informațional = On adaptation of the DSPACE-CRIS Information System, Culegere de rezumate, Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie 2020, p. 764 (abstract, Prezentare)

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis, 19 octombrie 2020 (noutate pe site)

„Politica resurselor umane a Universității în perioada 2020-2025”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 2

„Codul moral într-o nouă redacție”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 2

„Strategia Universității  de fortificare a cercetării și inovării pentru perioada 2020-2030, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 6

„Acțiuni corective pentru menținerea logoului Excelența resurselor umane în cercetare, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 4-8 2020, p. 6

A fost aprobată Politica resurselor umane a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2020-2025, 2 iulie 2020 (noutate pe site)

Codul moral al USMF „Nicolae Testemițanu” - aprobat într-o nouă redacție, 27 iunie 2020 (noutate pe site)

Strategia de fortificare a cercetării și inovării a USMF „Nicolae Testemițanu” pe perioada 2020-2030, 4 iunie 2020 (noutate pe site)

Implementarea Strategiei resurselor umane pentru cercetători și menținerea logoului „Excelența RU în cercetare”, 27 aprilie 2020 (noutate pe site)

„Proiectul MINERVA în primul an de implementare”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 1-3 2020, p. 7

Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA, 7 februarie 2020 (noutate pe site, Prezentare

Vizita coordonatorilor naționali ai Proiectului MINERVA la USMF „Nicolae Testemițanu”, 23 ianuarie 2020 (noutate pe site)

Vizita coordonatorilor naționali ai Proiectului MINERVA la USMF „Nicolae Testemițanu”, 22 ianuarie 2020 (buletin informativ)

 

2019

„Schimb de experiență și bune practici în cadrul Proiectului MINERVA”, articol publicat în ziarul universitar „Medicus”, nr. 9-10 2019, p. 7

Monitorizarea Proiectului MINERVA de către Oficiul Național Erasmus+, 13 decembrie 2019 (buletin informativ, Program, Prezentare)

Schimb de experienţă şi bune practici în cadrul Proiectului MINERVA, 13 noiembrie 2019 (noutate pe site)

Vizită de studiu la Universitatea din Valencia, Spania, 5-9 noiembrie 2019 (buletin informativ, Program, Prezentare)

Vizită de studiu la Universitate din Liege, Belgia, 21-25 octombrie 2019 (buletin informativ, Program, Prezentare)

Ședința de lucru a partenerilor din Moldova, 13 septembrie 2019 (buletin informativ)

Sesiune de informare cu participarea coordonatorului - partenerul lider al Proiectului MINERVA la USMF „Nicolae Testemițanu, 20 iunie 2019 (buletin informativ)

Vizită de studiu la Universitatea Coasta de Azur, Nisa, Franța, 20-24 mai 2019 (buletin informativ, Program)

Prima ședință a consorțiului Proiectului MINERVA, 5-6 martie 2019 (buletin informativ, Program)

Conferința de lansare a Proiectului MINERVA și Atelierul internațional de știință deschisă, 5-6 martie 2019 (buletin informativ, Program, Prezentare)

 

 

LINKURI UTILE

https://ec.europa.eu/

http://www.h2020.md/

https://europa.eu/

http://www.mfa.gov.md/

http://www.erasmusplus.md/

http://www.enpi-info.eu/

http://anacip.md/

http://www.mecc.gov.md/