Header Projects-Node-Page

„Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”, MINERVA

Buget
979,989 €
Perioada de implementare
36 luni (2019-2022)
Coordonator
Academia de Studii Economice din Republica Moldova
Parteneri
Armenia, Belgia, Italia, Spania, Franţa, Slovenia
Descriere
Sporirea eficienţei, calităţii și excelenței managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia

 

 

Minerva Logo

 

 

 


Descrierea succintă a proiectului:


         Proiectul MINERVA (versiunea engleză ”Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia”) vine să abordeze în mod cuprinzător provocările pe care le întâlnesc instituțiile partenere din Moldova și Armenia în domeniul Științei Deschise, consolidării capacităților de cercetare și performanței științifică, oferind soluții la nivel național, instituțional și individual.

          Proiectul are ca scop să sporească eficiența, calitatea și excelența managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia, ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune practici ale Uniunii Europene. 

           Proiectul este co-finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+.


Parteneri MINERVA

 1. Academia de Studii Economice a Moldovei (coordonator)
 2. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
 3. Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Consiliul Rectorilor din Republica Moldova
 5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova
 6. Universitatea de Medicină „M. Heratsi” din Yerevan, Armenia
 7. Universitatea de Studii Economice, Armenia
 8. Universitatea de Stat din Yerevan, Armenia
 9. Universitatea de Limbi Străine și Științe Sociale „Brusov” din Yerevan, Armenia
 10. Ministerul Educației și Științei din Republica Armenia
 11. Universitatea din Liege, Belgia
 12. Universitatea „Guglielmo Marconi” din Roma, Italia
 13. Universitatea din Valencia, Spania
 14. Universitatea „Cote d’Azur”, Nice, Franța
 15. Universitatea din Montpellier, Franța
 16. Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Politicilor Europene, Slovenia

Parteneri asociați

 1. Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ca membru al Consiliului Rectorilor)
 2. Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"; (ca membru al Consiliului Rectorilor)

Echipa de implementare a proiectului în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”:

 • Coordonator şi manager de proiect:

Gheorghe Rojnoveanu, dr. hab. şt. med., prof. univ.; prorector pentru activitate ştiinţifică

 • Echipa de management al proiectului:

Evelina GHERGHELEGIU, șef Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană
Daniela GALEA-ABDUŞA, metodist-coordonator Departamentul Știință

 • Grupul de experţi (dezvoltarea de politici la nivel naţional şi internaţional) al proiectului:

Olga TAGADIUC, dr. hab. şt. med., prof. univ.; prorector pentru studii de doctorat
Ghenadie CUROCICHIN, dr. hab. şt. med., prof. univ.; șef Departamentul Știință
Mihai TODIRAŞ, dr. hab. șt. med, conf. cercet.; șef adjunct Departamentul Știință
Valentina VOROJBIT, dr. șt. biol., conf. univ.; șef adjunct Departamentul Resurse Umane
Tatiana CEBOTARI, specialist Departamentul Comunicare și Relații Publice

 • Grupul de experţi (dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel instituţional) al proiectului:

Liubovi KARNAEVA, director Biblioteca Științifică Medicală
Silvia CIUBREI, șef Departamentul Comunicare și Relații Publice
Ludmila MALAHOV, inginer programator Biblioteca Științifică Medicală
Alexandru MAŢCAN, inginer Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Date de contact:

Email: minerva@usmf.md
Tel: +373 22 205 398
       +373 22 205 158

Pentru mai multe informații și actualizări, accesați paginile oficiale ale proiectului:

1. https://erasmusplus.am/course/strengthening-research-management-and-open-science-capacities-of-heis-in-moldova-and-armenia-minerva/ 

2. http://www.minerva-project.space/